Payroll 5.0

Payroll 5.0

Сэцэн

Кассын ухаалаг систем

Сэцэн

Impact 5.0

Impact 5.0

Emerald 5.0

Бүх чиглэлийн төсөвт байгууллагад зориулсан санхүүгийн програм

Emerald 5.0

Diamond 5.0

Бизнесийн байгууллагад зориулсан санхүү, нягтлан бодох бүртгэлийн удирдлага, нөөц төлөвлөлтийн цогц систем

Diamond 5.0

Сүүлд нэмэгдсэн